Velkommen

"Utistu på Gikling" 

Ein tradisjonsrik gard i vakre Sunndalen på Nordmøre. Høge fjell, grøne lier og buldrande fossefall. Gardsbutikk og skinnsøm på "Stabburet". Kasjmirgeiter som kulturlandskapspleiere både heime og som utleige. Kjøtproduksjon på storfe av Aberdeen Angus, Vestlandsk Fjordfe og NRF, gammelnorsk spælsau og kasjmirgeit. Utleige av laksefiske i Driva og overnatting i eige hus.

Velkommen

torsdag 11:00 - 16:00
søndag 12:00 - 16:00

Ellers på forespørsel!

Åpningstider