Gikling elv har lange tradisjoner for laksefiske

På bildet ser vi Ole A. Gikling (Bibbip) og Ola A. Gikling med en flott Drivalaks. Tipper bildet er tatt rundt 1952 og sistnevnte er fortsatt en habil laksefisker! 

Laksehøler

Øvju

Gikling elv disponerer elva på nordsida fra Fale bru og ned til Røhjell elv starter, ca. 1,2 km langt strekke. Øvju er djuphølen øverst, her pleier det å stå storlaks og hølen er tradisjonelt en god slukhøl.

Giklinghølen

Midt i valdet ligger Giklinghølen. Den er finest fra sørsida av elva og er sterkt undervurdert. Laksen står ofte tett inne ved land. Her kan man fiske med både sluk og flue. Grensen oppover er merket med skilt, Gikling elv.

Nyhølen

Nederst i valdet ligger Nyhølen. Den er mest populær fra sørsida og der ligger også gapahuken. Hyttene vi leier ut ligger også nærmest Nyhølen. Valdet grenser ned til Tøfte elv.